Om NordFo:s slöjdforskningskonferens Make&Learn på HDK, Göteborgs universitet

Den 17‒20 september arrangerades en nordisk slöjdforskningskonferens på HDK vid Göteborgs universitet i samarbete med den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Konferensens övergripande fokus var sammanlänkningen mellan ”att göra” och ”att lära”, därav konferensens namn Make&Learn. Konferensen vände sig främst till forskare och undervisande personer vid universitet och högskolor … Fortsätt läsa Om NordFo:s slöjdforskningskonferens Make&Learn på HDK, Göteborgs universitet