Digitala material i slöjdsalen – en självklarhet för Eva Söderberg

Intervju med Eva Söderberg, slöjd- och svensklärare på Vallhamra skola i Partille Eva är ofta synlig i sociala medier, på konferenser och i andra sammanhang, bland annat i sin roll som slöjdlärare men också genom sitt engagemang i ett treårigt finansierat projekt, Makerspace i skolan, som syftar till att hitta nya sätt att arbeta med … Fortsätt läsa Digitala material i slöjdsalen – en självklarhet för Eva Söderberg